LTA BOOST

Blue food for green transition

Søl. Foto: Peter Søndergaard Schmedes

Den grønne dagsorden kræver, at vi udvikler nye og mere bæredygtige måder at producere fødevarer på. Projektet LTA BOOST vil udvikle lavtrofisk akvakultur (LTA) af europæisk flad østers og den røde tang søl. Disse to arter findes naturligt i danske havområder, men udnyttes kun lidt i dag. Projektet støttes af Innovationsfonden og varer fra 2023 til 2027.

Hvorfor LTA BOOST?

Der er et presserende behov for at ændre vores fødevareproduktion, hvis vi skal realisere ambitionen om at reducere den danske udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Det anslås, at alene landbruget står for 20-30 % af udledningen af drivhusgasser i Danmark.

LTA BOOST-projektet tager de vigtige første skridt til at opskalere bæredygtig lavtrofisk akvakultur (LTA). Lavtrofiske arter er f.eks. tang, muslinger og østers, som ikke behøver at blive fodret, men lever af de næringsstoffer, der findes i havet.

Tangproduktion har et positivt eller i det mindste neutralt CO2-fodaftryk, og muslinger og østers har et fodaftryk på kun 6 % af fjerkræs CO2-fodaftryk. Derudover har lavtrofisk akvakultur en minimal miljøpåvirkning, og produktionen kan hjælpe med at mindske effekterne af kystområdernes belastning med næringsstoffer.

Læs mere om baggrunden for LTA BOOST

Hvad vil LTA BOOST gøre?

LTA BOOST-projektet vil sætte skub i udviklingen af mad fra havet til brug i den grønne omstilling – blue food for green transition. Det overordnede mål er at udvikle akvakultur af lavtrofiske arter som østers og tang, for derved at udnytte ressourcer, som findes naturligt i Danmark og kan indgå i en bæredygtig fødevareproduktion.

Projektet fokuserer på at finde løsninger på tre væsentlige flaskehalse i produktionen: Stabil produktion af østersyngel og tangsporer i kommerciel skala, effektive vækstmetoder i danske farvande og omkostningseffektiv vandbehandling i opdrætsanlæg på land.

LTA BOOST arbejder med to højværdiarter – europæisk flad østers og tangarten søl – for at sætte skub i lavtrofisk akvakultur i de danske farvande og udvikle LTA-produktionsteknologi med større anvendelsesområde.

Læs mere om mål og vision for LTA BOOST

Forskning & Innovation

Forskningen og innovationen i LTA BOOST-projektet vil opskalere produktionen af ​​østers og søl og udvikle bedre biosikkerheds- og vandkvalitetssystemer til støtte for produktionen i klækkerier.

Østersproduktion Sølproduktion Biosikkerhed og økosystemtjenester

Partnere i LTA BOOST

LTA BOOST-konsortiet består af en bred vifte af ekspertise, herunder institutter fra danske universiteter, erhvervspartnere og tilknyttede eksperter. Projektet ledes af DTU Aqua.

Danske universiteter

  • DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet
  • DTU Sustain, Danmarks Tekniske Universitet 

Kommercielle partnere

  • Ocean Rainforest, Færøerne 
  • Muslingeriet, Danmark
  • Oyster Boat, Danmark
  • Pure Algae, Danmark
  • Kerteminde Seafarm, Danmark

Tilknyttede eksperter

  • AlgaSolis, University of Nantes, Frankrig
  • Elentec, Storbritannien
  • Aliga, Danmark